zamknij
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
 
 
MZKZG - Strona Główna
Zaplanuj podróż
 
 
 
 
 
 
 
   
 


Niniejszy dokument wyjaśnia na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki okres czasu przetwarzamy dostarczane nam lub gromadzone samodzielnie przez nas dane dotyczące osób fizycznych. Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw.


Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.


Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016 r., str. 1–88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).


Korzystając z naszych produktów lub usług, a także stron internetowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi. 


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.

 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych?


Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych na adres e-mail: iodo@mzkzg.org


Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług.

Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie  w różnych sprawach korespondencją, w tym sposób tradycyjny, telefonicznie, elektronicznie lub z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie internetowym.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę.

Twoje dane przetwarzamy także w związku z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.


W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?


Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

 • gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy w naszych placówkach, na naszych stronach internetowych lub systemach informatycznych, przez media społecznościowe, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób
 • automatycznie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub rozwiązań dostępnych w systemach informatycznych (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb)
 • gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów z którymi współpracujemy


Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?


Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy,
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie  sprawy (np. wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, skargi, reklamacji itp.)
 • do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.)
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią np. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych


Jakie są podstawy prawne legalnego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni?


Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy;
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią


Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom?


Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 • wyrazisz nam na to stosowną zgodę
 • udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz
 • przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
 • przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.
 • powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa

Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany?


Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?


Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych


Czy korzystacie z plików cookies


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz  zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofną w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.  


Do czego wykorzystujecie pliki cookies?


Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.


Jakie pliki cookies wykorzystujemy?


Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99  NIP: 957-097-61-68  REGON: 220453903